• Komfort og kvalitet

  Komfort og kvalitet

  Heiser og skitrekk i verdenstoppen fra Leitner
 • Snøproduksjon

  Snøproduksjon

  Kanonbra
 • Viktige detaljer

  Viktige detaljer

  Sikkerhet er alfa og omega
 • Til topps

  Til topps

  Moderne anlegg levert til hele Norge og Sverige
 • Totalløsning

  Totalløsning

  Anerkjent teknologi i alle ledd
 • Store og små

  Store og små

  Alt fra enkle trekk til store ekspressheiser
 • Fagarbeid

  Fagarbeid

  Vi har lang erfaring og fagfolk i alle ledd
 • Teknologi

  Teknologi

  Kun det beste er godt nok
 • Prosjektering

  Prosjektering

  Vi hjelper kunden til rette valg
 • Når det trengst

  Når det trengst

  Vedlikehold og reparasjoner på kort varsel

Velkommen

TaubaneTeknikk er en av de ledende leverandørene i Norge og Sverige. Vi leverer alle typer skiheiser:

 • gondolbaner
 • koblingsbare stolheiser
 • stolheiser med faste klemmer
 • skitrekk

Med  30 fagpersoner i sommer- og høstsesongen, og 12 resten av året, er vi alltid klar til å serve kundene våre på en profesjonell måte.

I Norge og Sverige er vi eneforhandler for Leitner Ropeways, Poma heiser og Demaclenko snøproduksjonssystem, både for salg og service.

Felles reservedelslager for Skandinavia for Leitner, Poma og Demaclenko i nytt servicebygg ved Gardermoen

Vi gleder oss over å kunne informere om at TAUBANE TEKNIKK AS og TAUBANE TEKNIKK AB sine ettermarkedsavdelinger nå er slått sammen til en felles ettermarkedsavdeling i vårt nye servicebygg ved Gardermoen, Norge. 

Etter nesten 25 år med reservedelslager både på Voss og i Sveg, har vi nå flyttet inn i et nytt og moderne næringsbygg på ca 1500 m2. Nybygget har kontoravdeling, delelager og verksted. På delelageret har vi installert 2 stk. Kardex Shuttle XP500 system for å kunne yte service til våre kunder i Norge og Sverige på beste måte.

Adressen er: Majorveien 14, 2030 Nannestad. Bygget ligger i Grasmogrenda Næringspark.

Dere er hjertelig velkommen til å besøke oss både på Gardermoen, Voss og Sveg!

Se film fra vårt nye servicebygg:

Videoen er laga av Christer Nannestad og Marius Blakkisrud

31BEDB38-7F1F-4228-922A-AE8486359018
5FA74018-22BE-4422-81AE-9170B425E903
74EA7848-000F-4A12-B84E-47367D450019
83FF6F2B-93FB-4D4E-B4B0-F06D28F45E2C
8CB39E9C-4863-4F44-8C5A-D974A1051CF5
8F1625E3-58D0-4DA0-804C-75A2E9743D26
C5A52DD7-339E-4EA4-AC5F-624E8E3EC041
D676BC4F-EFF2-4111-A483-9DABD64E6E3D
DD576CA5-2DA5-4DAA-B959-E714BE8F03F0

Åpenhetsloven

Menneskerettigheiter og arbeidsforhold:

Taubane Teknikk AS har stort fokus på ansvarlege innkjøp, og me har forplikta oss til å ivareta miljøet, arbeidstakaren sine rettigheiter, og elles fylja dei lover og reglar som me vert pålagde.

Dette prøver me også, etter beste evne, å innarbeide i innkjøpsavtaler med leverandørane våre, innad i organisasjonen vår og i våre etiske retningslinjer. Som igjen vil sikre ansvarlegheit hjå våre forretningsforbindelsar og i vår leverandørkjede.

Aktsomheitsvurderingar:

Taubane Teknikk AS gjenomfører aktsomheitsvurderingar av leverandørkjeder, forretningspartnerar og internt i samsvar med OECD sine retningslinjer. Me arbeider tett med våre leverandørar og føretek risikoanalyser av dei viktige leverandørane våre, produktkategoriar og geografiske område. Aktsomheitsvurderingar som gjev grunnlag for nærare oppfylging, vert teke på høgste alvor og vert fylgd opp frå vår side via forsøk på å stansa, redusera eller førebygga eventuelle negative arbeidsforhold og ved brot på menneskerettane. Dersom me opplever negative tilbakemedlingar vert det iverksett tiltak for å retta opp og forhindra at avvika gjentek seg. Me vil sjølvsagt fylgja opp eventuelle saker og påverka til forbetringar. Taubane Teknikk AS ynskjer at våre samarbeidspartnerar skal vera trygge på at våre varer og tenester kjem frå berekraftige leverandørkjeder.

Åpenhetsloven:

Åpenhetsloven skal sikre at verksemder i Noreg respekterer og informerer om håndtering av negative tilhøve som er knytt til menneskerettar og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tenester. 

Taubane Teknikk AS ynskjer at kundane våre skal vera trygge på at leveransane er i samsvar med den nye lova. I fylgje lova vil me innan 30.06. kvart år offentleggjera ei årleg utgreiing om vårt arbeid med aktsomheitsvurderingar på heimesida vår.

Me vi framover arbeida med å bidra til å førebyggja  menneskerettsbrot og uanstendige arbeidstilhøve hjå våre forretningssamband og hjå våre leverandørar. Taubane Teknikk AS meiner at åpenheitslova er eit godt bidrag til å sikra at alle gjer ein innsats for å betra menneskerettar og arbeidtilhøve globalt.

Ta gjerne kontakt med oss på post@taubane-teknikk.no og merk mailen med: Gjeld åpenhetslova 

TAUBANE TEKNIKK AS
Lars Stenmoe, styrets leiar
Aud Flatlandsmo, dagleg leiar

 

Åpenhetsloven: Utgreiing frå Taubane Teknikk år pr. 01.07.2023 (pdf-fil)